Akupunktur

Två av våra veterinärer är utbildade internationellt av I.V.A.S  (The International Veterinary Acupuncture Society) och är certifierade att ge akupunktur på djur. Akupunktur är en väl beprövad metod som används mycket inom humanmedicinen.

Vi använder akupunktur framför allt i smärtlindrande syfte, oftast som ett komplement till annan medicinsk behandling. Det är även användbart hos djur som av någon anledning inte tål eller inte får använda smärtstillande mediciner.