Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

Vi hanterar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning.

Vi registrerar uppgifter i samband med undersökning och försäljning. Enligt lag ska journaler sparas i 5 år och bokföringslagen kräver sparade uppgifter i 7 år.

Vi använder dina uppgifter till annan part när vi skriver ut recept eller skickar remisser, direktregleringar, prover och journaler till annan klinik. Vi använder inte dina uppgifter till några reklamutskick utan endast när vi sänder ut vaccinationspåminnelser.

Mer info om GDPR finns här