Operation

Vår operationsavdelning är välutrustad med två operationssalar samt tandrum. Vår personal har lång erfarenhet av kirurgi och narkos. Vi kan därför utföra både enkla och avancerade ingrepp. Vi lägger stor vikt vid att ge en skonsam, säker narkos med effektiv smärtlindring och ett lugnt uppvaknande efter operationen. Som på resten av kliniken eftersträvas en lugn och stressfri miljö. Katter och hundar vistas därför i separata uppvakningsrum utom synhåll för varandra.

Djuren skrivs in på morgonen och hämtas sedan under dagen för att vårdas vidare i en trygg hemmiljö.

De operationer som vi inte har möjlighet att erbjuda, remitteras vidare till specialister på respektive område.