Endoskopi

Endoskopiundersökning på Årstakliniken

Sedan början på 2019 kan vi utföra gastro-, doudeno- och coloskopi som en del i mage/tarmutredningar. Vid undersökningen inspekteras och provtas slemhinnan i magsäck och tarm. Provet/biopsin skickas sedan för analys.

Biopsisvaret ger oss information om huruvida det finns en inflammation i slemhinnan, vilken typ av inflammation samt om inflammationen är lindrig eller kraftig, ytlig eller djupgående.

Diagnosen ger oss vägledning i val av utfodring samt vilken typ av medicinsk behandling som är nödvändig. Undersökningen utför under narkos och djuret kan gå hem samma dag. Vi tar emot remisser för hela magutredningen eller bara själva endoskopiundersökningen om så önskas.

Välkommen att skicka remiss till info@arstakliniken.se