Laboratorium

Inne på vårt laboratorium har vi möjlighet att analysera de flesta blodprover själva och kunna ge svar medan ni väntar. Vi kan även analysera urinprov och mikroskopera.

Krävs det specialanalyser, skickas provet vidare till ett annat laboratorium med rätt kompetens. Vi ringer alltid upp er för att lämna provsvar så snart det kommit.