Röntgen

Vårt röntgenrum ligger i direkt anslutning till undersökningsrummen. Vi använder oss av en modern direkt digital röntgenteknik för att slippa långa framkallningar och undvika att stressa djuren med väntetider. Bilderna bedöms sedan och visas upp för er vid vår granskningsstation.