Inför besöket

Att tänka på inför ditt besök

Är ditt djur sjukt så är det viktigt att kunna beskriva hur de kliniska symtomen yttrar sig. Tänk efter om djuret verkar trött, dricker eller äter mer eller mindre än vanligt eller har symtom från mage eller urinvägar. Djurets temperatur kan inte bedömas genom att känna på nosen utan tas med en febertermometer i ändtarmen. En normal temperatur ligger hos hund och katt på 38-39 grader.

Misstänks ert djur ha en smittsam sjukdom som hosta, diarré eller kräkning, så får ni anmäla er i receptionen och vänta utanför på er tur.
Glöm inte att ta med uppgifter om eventuell medicinering, stamtavla, försäkringsbrev samt vaccinationsintyg eller sällskapsdjurspass.
Tänk på att upplysa oss ifall ert djur behöver ha munkorg eller kan visa humör i samband med undersökning eller behandling.

Har ditt djur utretts på en annan klinik?

Om ert djur har inlett sin utredning på en annan klinik så kom ihåg att be om en remiss. Det är bra om en journalkopia samt eventuella röntgenbilder och labresultat skickas till oss innan ert besök, för att undvika att prover tas om i onödan.

Vill ni att vi ska hjälpa till med en direktreglering via ert försäkringsbolag så meddela oss om detta. Direktreglering kan utföras under ert försäkringsbolags öppettider.

Att tänka på inför en operation

Ert djur lämnas under ett operationsintag på morgonen. Katterna lämnas 8.10 och hundarna 8.20, för att göra intaget så lugnt som möjligt.

Ert djur ska ha tillgång till vatten men inte erbjudas någon mat efter klockan 24.00 kvällen innan operationen.

Vi önskar att våra patienter är rena, allra helst nybadade någon dag innan besöket om deras allmäntillstånd tillåter det. Hundar ska vara välrastade innan de kommer på morgonen.

Allmänna instruktioner för hundar och katter som ska opereras, läs mer här

Att tänka på inför en hudutredning

Om ni kommer till oss för en hudutredning, så är det viktigt att kunna ge information om tidigare utredningar och provtagningar. Tag med en remiss eller be att en journalkopia skickas till oss om utredningen inletts hos en annan veterinär. Behandla inte ert djur innan besöket om ni misstänker att det har fått ohyra.

Blodprovstagning i avelssyfte

Denna blodprovstagning utförs för att kontrollera rasspecifika sjukdomar. FIV, FeLV samt blodgruppering kräver inga speciella dokument och skickas iväg för analys. I övriga fall tar ni själva med de dokument som krävs och eventuella instruktioner för provtagning.