Länkar

Jordbruksverkets hemsida

Information om vilka regler som gäller för in- och utresa för våra sällskapsdjur.

Information om import och export av djur ( officiell veterinär)

SVA

Omfattande sida om de infektioner och parasiter som kan drabba våra sällskapsdjur. Här finns även den utredning som gett grunden till våra vaccinationsdirektiv.

Giftinformationscentralen

Kontaktas omgående om ert djur har fått i sig något giftigt.
www.giftinformationscentralen.se

Dopingreglementet

Svenska Kennelklubben, Svenska Draghundsportsförbundet och Svenska Hundkapplöpningssportens centralförbunds gemensamma reglemente avseende doping på djur. Detta ska efterföljas på tävlingar och utställningar arrangerade av dessa förbund.
Läs här om regler för doping

SKK

Svenska kennelklubbens hemsida http://www.skk.se/

SVERAK

Sveriges kattklubbars riksförbund. http://www.sverak.se/