Ultraljud

Ultraljud används både hos friska och sjuka djur. Vid flera sjukdomstillstånd ger ultraljud viktig information, men det är också mycket bra vid dräktighetsdiagnostik. Vi brukar rekommendera en bokning från dag 30 i dräktigheten.